امروز : شنبه, 05 خرداد 1403 18:43 ب ظ

مقالات آموزشی

مقالات جدید ما را دنبال کنید

با راهنمایی نکردن، استعدادها را هدر می‌دهیم

با راهنمایی نکردن، استعدادها را هدر می‌دهیم: جودی مک کیم و کارول جولی در مقاله خود در مورد نظارت آموزشی برای دانشکده لندن، فهرست بسیار قابل تأملی از رفتارهای عملی خوب ارائه کرده‌اند، اما هنوز هم...

مربیگری و راهنمایی برای مددکاران اجتماعی و معلمان

مربیگری و راهنمایی در برنامه‌های کارشناسی برای مددکاران اجتماعی و معلمان : خلاصه: این مقاله تحلیلی از استراتژی‌های مربیگری مورداستفاده در مرحله نهایی برنامه‌های کارشناسی برای مددکاران اجتماعی و...

زمینه آزمایشگاه‌های مربیگری(کوچینگ و منتورینگ)

نسل هزاره سوم به شدت خواستار رویکردی عینی، عملی، عینی و منطقی به اهداف یادگیری است، بنابراین بازیگران مسئول آموزش حرفه‌ای اولیه، به دنبال برنامه‌های آموزشی هستند که جهت‌دهی به آموزش و توسعه...

مربیگری

مربیگری و راهنمایی در برنامه‌های کارشناسی برای مددکاران اجتماعی و معلمان: این مقاله تحلیلی از استراتژی‌های مربیگری مورداستفاده در مرحله نهایی برنامه‌های کارشناسی برای مددکاران اجتماعی و معلمان...

معرفی ۹ مورد از انواع کوچینگ

معرفی ۹ مورد از انواع کوچینگ: قبل از شروع مطالعۀ این مقاله پیشنهاد می کنیم مقاله کوچینگ چیست را بخوانید تا با ماهیت کوچینگ بیشتر آشنا شوید. 

ذهن آگاهی چیست؟

ذهن آگاهی چیست و چرا مهارتی ضروری در کوچینگ است؟ به این موضوع اشاره کردیم که هدف کوچینگ بهبود عملکرد افراد در محیط‌های مختلف است.در این فرایند تمرکز به‎جای گذشته یا آینده بر «زمان حال» است.