داستان ما

داستان از کجا شروع شد...

مسیر پر فراز و نشیبی را برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب به شما طی کرده ایم. فعالیت در حوزه آموزش بدون عشق و علاقه برای یاد دادن و یادگرفتن میسر نیست. عاشقانه آموزش دادیم و یادگرفتیم

زمستان 1399

راه اندزی سامانه آموزش الکترونیکی

سامانه آموزش الکترونیکی قدرتمند موسسه را راه اندازی کردیم

زمستان 1399

بهار 1398

تغیر نگرش آموزشی

متناسب با پیشرفتهای روز تکنولوژی و فناوری اطلاعات اقدام به مطالعه و بررسی فناوری های جدید کردیم

پائیز 1396

توسعه فضای فیزیکی موسسه

با افزایش تعداد مخاطبان دوره های آموزشی موسسه، اقدام به توسعه فضای فیزیکی موسسه کردیم

پائیز 1396

زمستان 1395

توسعه فعالیتها و جذب اساتید خبره

در جهت ارتقاء کیفیت، از اساتید و مربیان حرفه ای دعوت به همکاری شد

بهار 1394

فعالیت در حوزه های آموزشی حضوری

با بررسی نیاز بازار کار دوره های متنوع مهارتی ایجاد کردیم

بهار 1394

پائیز 1393

شروع فعالیت

آغاز فعالیت موسسه