امروز : پنج شنبه, 10 فروردين 1402 05:46 ق ظ

اساتید و مربیان

در کنار شما هستیم تا کسب مهارت کنید

استاد آزمايشي 1

کارشناسی ارشد

گرایش

گرایش

توانایی ها

مدیریت ، nba و...

معرفی کوتاه .....