امروز : شنبه, 11 آذر 1402 13:13 ب ظ

مدیریت و کادر اجرایی

دغدغه ما کسب مهارت شماست

ایمان خرمی نژاد

کارشناسی ارشد

مدیر عامل منتور و کوچ PCC از فدراسیون جهانی...

مستوره عسگری

کارشناسی

مدیر آژانس مشاوره کسب و کار آکادمی منتورینگ و...

مبین ایزدی

کارشناسی

کارشناس فناوری اطلاعات